“Naar me yver Tinnsjaa siglar og me stemner aust mot strand,
ned i vatne vent seg spiglar vakre garar etter land”

 • Velkommen til Sjøtveit hytteutleie!

  Sjøtveit hytteutleie ligger idyllisk til langs Tinnsjøen, 8-900
  meter fra hovedvei. Stedet er en rolig plass ved Tinnsjøen,
  med plass for faste vogner, i tillegg til leie av hytter.
  Aktiviteter for liten og stor.

 • Welcome to Sjøtveit Cabin Rental!

  Sjøtveit Cabin Rental is situated idyllic along the "Tinnsjø" lake, 8-900 meters away from the main road. Permanent place for caravan, and cabin rentals. Activities for children/adults.

 • Personlig service:

  • Små og store hytter
  • Bål i stranda/svelesteking
  • Sette ut/ta inn medbrakt båt i Sjøtveit båthavn.
  • Bålpanner til disposisjon
  • Fiske/fiskekort

 • Personal service:

  • cabins of different sizes
  • Fire on the lake-shore/baking pancake (“svele”)
  • Taking your boat out/in at Sjøtveit boat harbour
  • Firepan to your disposal
  • Fishing/fishing license

Rjukan "Kom og besøk oss da vel!"